بیشتر
دوره‌های آموزش گردشگری
چرا با آوای فطرت همراه شویم؟
1
برگزاری کارگاه‌های مهارت‌افزایی برای فعالین صنعت گردشگری به زبان‌های مختلف
2
پشتیبانی از فراگیران جهت ورود به بازار کسب و کار در صنعت گردشگری
3
بهره‌مندی از اساتید تراز گردشگری در کشور
4
دانش روز صنعت گردشگری